// Послуги

Оцінка обладнання

На сьогодні, як і раніше, досить затребуваною є послуга незалежної оцінки обладнання, яке входить до сегмента рухомого майна. Перелік верстатів і виробничих ліній, їхнє призначення дуже широке – від звичайної офісної техніки до дорогих промислових верстатів і складних технологічних ліній.

Для оцінки обладнання вкрай важливо мати доступ до технічних паспортів та інших документів. Також необхідно зібрати і проаналізувати дані щодо унікальних одиниць, імпортних пристроїв або старих зразків, які давно застаріли, але як і раніше експлуатуються на багатьох виробництвах. Для оцінки обладнання потрібен справжній професіоналізм, знання і досвід оцінювача. Оцінювач використовує інформацію з відкритих джерел і цільові запити виробникам обладнання. Виконання оцінки обладнання вимагає від оцінювача базових технічних знань, уважності, критичного мислення, вміння працювати з інформацією, знаходити її та аналізувати. Фахівці нашої компанії понад 16 років займаються оцінкою обладнання і машин, напрацювали цінний досвід і знання в цій галузі, регулярно вивчають профільну літературу, відвідують семінари підвищення кваліфікації. Тому ми впораємося як з оцінкою обладнання вітчизняного виробництва, так і унікальних імпортних зразків, складних вузлів і виробничих ліній.

Важливість завдань, що стоять перед оцінювачами, важко переоцінити. Адже результат їхньої роботи дає змогу з максимальною точністю визначити цінність основних фондів підприємства. Від точності оцінки залежать найважливіші ділові рішення наших Клієнтів. У своїй роботі оцінювачі використовують Національний Стандарт № 1 “Загальні засади оцінки майна та майнових прав” від 10 вересня 2003 року, а також фахову літературу українських і зарубіжних авторів, таких як Ігор Гохберг, Анатолій Ковальов, Олександр Кушель та інші. У процесі роботи використовується інформація, що міститься в спеціалізованих базах даних і загальнодоступних джерелах. Беруться до уваги не тільки фактори ціни, а й технічні характеристики, функціональний і фізичний знос машин.

Згідно з Міжнародними стандартами оцінки до машин та обладнання віднесено:

– Обладнання – активи, які нерозривно пов’язані з іншими і можуть включати спеціалізовані будови, машини та інші складові;
– Машини – індивідуальні машини або їх сукупність. Машина – це апарат, який використовується для конкретного процесу у взаємозв’язку з функціонуванням усього підприємства;
– Пристрої – інші активи, які використовуються як допоміжні в діяльності підприємства або суб’єкта господарювання.

Перечень оборудования, подлежащего оценке:
 1. Різноманітні технологічні лінії, верстати, а також комплекси;
 2. Парки дорожньої, будівельної техніки;
 3. Різноманітні верстати, генератори і двигуни, трансформатори;
 4. Пристрої та техніка, що застосовуються в сільському і лісовому господарстві;
 5. Виробниче обладнання, що застосовується для виробництва харчових продуктів і виробів медичного призначення;
 6. Обладнання для розподілу електроенергії;
  Різна вимірювальна апаратура;
 7. Комп’ютери, різноманітна офісна, побутова техніка;
 8. Інвентар, необхідний відповідно до технології виробництва, а також прилади, профільні інструменти;
 9. Велика кількість інших машин, обладнання, що рідко піддаються експертизі.

Найчастіше оцінка обладнання проводиться в процесі підготовки до угоди купівлі-продажу, для страхування та оренди. Також оцінка обладнання робиться для отримання кредиту під заставу, для опрацювання важливих стратегічних та інвестиційних рішень, при внесенні внеску до статутного фонду підприємства, для списання застарілого обладнання на підприємствах.

Під час оцінки визначаються різні види вартості обладнання. Види вартості діляться на ринкові та неринкові. Ринковий вид вартості обладнання – це реальна ринкова вартість, визначена на дату оцінки. До неринкових видів вартості належать: ліквідаційна, інвестиційна, вартість заміщення, спеціальна, залишкова та інші. Наприклад, при виконанні оцінки для списання та утилізації об’єкта, необхідна ліквідаційна вартість, тоді як при передачі обладнання в заставу банку або для страхування з’ясовується саме реальна ринкова вартість.

Які фактори впливають на вартість послуг з оцінки обладнання? Це насамперед тип кожного конкретного об’єкта, його унікальність, країна виробництва і вік, призначення, наявність документів, доступ до обладнання. На процес виконання оцінки впливають особливість ринку обладнання в нашій країні та динаміка пропозиції окремих позицій обладнання на ринку. Разом з тим ми завжди намагаємося зробити вартість наших послуг доступною і готові обговорювати її з нашими Клієнтами. Головна наша мета – вирішити завдання наших Клієнтів і ми докладемо максимум зусиль для цього.

Порядок проведення оцінки обладнання, як правило, такий:
01
Обговорення з Клієнтом його цілей і завдань;

02
Отримання оцінювачем первинних даних про об'єкт і цілі оцінювання

03
Обговорення та узгодження вартості робіт і термінів виконання;

04
Укладення Договору із Замовником і виставлення рахунку для оплати;

05
Огляд об'єкта оцінки та фотографування, ідентифікація;

06
Аналіз документів, техпаспортів, техумов, договорів купівлі-продажу;

07
Визначення оціночних підходів, які будуть застосовуватися під час оцінювання;

08
Розрахунок вартості об'єкта оцінки та узгодження результатів з Клієнтом;

09
Складання Звіту про оцінку майна;


10
Здача роботи Клієнту та підписання актів приймання-передачі робіт.

Наші клієнти отримують Звіт, що відповідає всім вимогам законодавства України. Звіт містить докладний опис об’єкта оцінювання, опис застосованих методичних підходів, висновки оцінювача про вартість обладнання, первинні документи об’єкта оцінювання, копії ліцензій і сертифікатів оцінювачів, список використовуваної літератури. Звіт про оцінку скріплений печаткою компанії та підписом керівника й оцінювача. Ми готуємо Звіт про оцінку у двох примірниках і передаємо нашому Клієнту. Наш Звіт має статус офіційного документа і може бути використаний відповідно до цілей оцінки на всій території України. Термін дії звіту про оцінку обладнання становить 6 місяців.

Зателефонуйте:
Зателефонуйте:
+38 (066) 114-50-75 Vider, Telegram, WhatsApp
+38 (096) 865-18-56
Напишить:
Напишить: