// Послуги

Оцінка корпоративних прав

Згідно зі Статтею 167 Господарського кодексу України під корпоративними правами визначають як :

1. Корпоративні права – це права особи, частка якої визначається у статутному капіталі (майні) господарської організації, що включають правомочності на участь цієї особи в управлінні господарською організацією, одержання певної частки прибутку (дивідендів) цієї організації та активів у разі ліквідації останньої відповідно до закону, а також інші правомочності, передбачені законом та статутними документами.
2. Володіння корпоративними правами не вважається підприємництвом. Законом можуть бути встановлені обмеження певним особам щодо володіння корпоративними правами та/або їх здійснення.
3. Під корпоративними відносинами маються на увазі відносини, що виникають, змінюються та припиняються щодо корпоративних прав.
Оскільки корпоративні права є власністю фізичних або юридичних осіб, то з корпоративними правами можуть здійснюватися ті чи інші господарські операції.

Корпоративні права можуть бути куплені, продані, передані в заставу банку, подаровані або навіть успадковані згідно із заповітом власника. У таких ситуаціях, коли корпоративні права виступають предметом правочину, коли змінюється їхній власник, важливо розуміти реальну справедливу вартість таких корпоративних прав, щоб правочин був вигідним для власника і надалі не підлягав оскарженню однією зі сторін.

У разі купівлі-продажу часток у господарському товаристві, бізнесі, купівлі пакета акцій акціонерного товариства важливо звернутися до фахівця, який, володіючи необхідною компетенцією, зможе визначити справедливу ринкову вартість предмета майбутньої угоди. Аналогічно і в разі передачі корпоративних прав у заставу банку, необхідно знати ціну таких прав, щоб вимагати у банку еквівалентного обсягу кредитування.

Оцінити корпоративні права, частки в господарському товаристві або цінні папери зможе фахівець-оцінювач, який має за плечима роки практики та роботи з такими об’єктами оцінки, окрім того він повинен мати Кваліфікаційне свідоцтво встановленого державою зразка на право працювати за напрямом 2.1

Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів (крім оцінки прав на об’єкти інтелектуальної власності)
та Сертифікат суб’єкта оціночної діяльності як приватний підприємець або у складі оціночної компанії юридичної особи.

При оцінці корпоративних прав оцінювач повинен виконати оцінку практично всього підприємства, акціонерного товариства, бізнесу, частиною якого є корпоративні права (частки, цінні папери), що нас цікавлять. Але при цьому важливо враховувати розмір оцінюваної частки в капіталі, частки в бізнесі, оскільки згідно з українським законодавством і світовою практикою різні за розміром частини і частки в підприємствах мають різний ступінь впливу на ухвалення рішень у вищому керівному органі підприємства або акціонерного товариства, а отже, і мають різну вартість у разі їхньої оцінки.

Так невелика частка учасника в досить успішному бізнесі дає йому лише незначні права на управління таким бізнесом і його голос не буде достатньо вагомим під час ухвалення мажоритарними власниками ключових рішень, зокрема щодо виплати дивідендів та стратегії розвитку бізнесу. Водночас власник невеликої частки може вимагати в інших власників викупити його частку в разі незгоди з ухваленими ними рішеннями і має права на отримання частини прибутку підприємства за підсумками звітного періоду, якщо рішення про його виплату було схвалено більшістю голосів.

З іншого боку власник контрольного пакета акцій або корпоративних прав навіть збиткового підприємства може, користуючись своїм впливом, змінити долю бізнесу на краще, прийнявши ключові стратегічні рішення.

Що необхідно, для проведення оцінки корпоративних прав:

Для проведення оцінки корпоративних прав, як і під час оцінки цінних паперів, оцінювачу знадобляться дані фінансової звітності підприємства, баланси, звіт про прибуток, перелік основних засобів, доступ до статутних документів та аналіз ситуації в галузі, в якій працює оцінюваний бізнес.

Стануть у пригоді бізнес-план (у разі його наявності) або стратегія розвитку підприємства, у разі якщо її було розроблено власниками раніше, інформація про конкурентів та огляди ситуації в галузі й перспективи в умовах глобального ринку та локальних місцевих тенденцій попиту на продукти або послуги, що виробляються підприємством.

У будь-якому разі оцінювач-професіонал зобов’язаний, використовуючи доступні джерела, отримати й проаналізувати інформацію про бізнес, корпоративні права в якому підлягають оцінці, та об’єктивно використати її в процесі проведення оцінювальних процедур і визначення реальної вартості корпоративних прав, паїв, часток, щоб його роботу виконали якісно і вона була корисною для замовника.

Звіт про оцінку корпоративних прав:

Звіт про оцінку корпоративних прав оформляється оцінювачем, підписується ним і керівником компанії та у двох примірниках передається замовнику. Наша компанія надає безоплатні консультації та супровід звіту про оцінку, оцінювач надає необхідні пояснення та консультує замовника, у разі якщо у нього з’явилися запитання або корпоративні відносини з іншими власниками потребують пояснення щодо суті звіту та отриманої справедливої ринкової вартості предмета оцінки.

Зателефонуйте:
Зателефонуйте:
+38 (066) 114-50-75 Vider, Telegram, WhatsApp
+38 (096) 865-18-56
Напишить:
Напишить: